Amalgam nedir?

Amalgam, içeriğinde gümüş, kalay, bakır ve cıva ihtiva eden, 19. yüzyıl sonlarından bugüne diş dolgusunda kullanılan dayanıklı bir diş dolgu malzemesidir. Amalgam dolgu malzemesi, bahsi geçen metallerin birbirleriyle elde edilen bir karışımdır. Karışımın yaklaşık yarısını cıva, kalan kısmını da bakır, gümüş ve kalay oluşturmaktadır.

Faydaları ve zararları:

Tıp çevreleri, amalgamla ilgili içeriğindeki cıva nedeniyle bazı şüpheler taşımaktadır. Cıvanın zehirli bir madde olması ve insanlarda görülen pek çok hastalığın da vücutta biriken cıvayla alakalı olduğunun belirtilmesi bu şüpheleri haklı çıkarır niteliktedir. Cıva konusunda farklı görüşler ileri sürülmüş, kimileri sağlığa hiçbir zararının olmadığını, zararlı olduğuyla ilgili herhangi bir verinin bulunmadığını, kimileri de barındırdığı cıva nedeniyle insan sağlığına oldukça zararlı bir madde olduğunu belirtmektedirler.

Metall dental fillings, Medically accurate 3D illustration

Tüm dünyada yapılan araştırmalarda, amalgam dolgu maddesinin insan sağlığına yönelik herhangi bir zarara yol açmadığı fikri doğmuş olsa da, bu alanda uzmanlaşmış ve araştırmalar yapanlar amalgam’ı EMS, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların nedenlerinden biri olarak göstermektedirler. Bu görüşlerin ileri sürülmesine rağmen, Dünya Alzheimer Derneği amalgam’ın insan sağlığına bir zararı ve Alzheimer hastalığının sebeplerinden biri olmadığını söylemektedir.

Tüm bu tezlere ve görüşlere göre, amalgam dolgu maddesinin bahsi geçen hastalıkların başlıca nedeni olmadığı, ancak bu hastalıkları uyandırma görevi görebileceği belirtilmektedir. Bunu savunan uzmanlar, cıvanın sinir sistemine zarar veren nörotoksin bir zehir olduğunu, bundan dolayı da bahsi geçen hastalıklara yol açabileceğini belirtmektedirler.

Diş dolgusu olarak amalgam dolgu kullanan kişilerin bedenlerinde yapılan otopsilerde, cıvamiktarı, amalgam dolgusu olmayanlara göre 10 kat daha fazla görüldüğü belirtilmektedir.

Kronik şişmanlık rahatsızlığı olan kişilerde çok yüksek oranda cıva tespiti yapıldığı, amalgam dolgusunu çıkarttıran kişilerin zayıfladıkları belirtilmektedir.

Alzheimer hastalığı olan kişilerin vücutlarında yapılan otopsi sonuçlarında, cıva oranının Alzheimer hastalığı olmayanlara göre çok daha fazla miktarda olduğu belirtilmektedir.

Amalmgam dolgunun faydaları ile ilgili fazla bir dayanak olmamakla birlikte, diş dolgu maddesi olarak kullanılan diğer dolgu maddelerine göre daha uzun süre kullanılabilen bir maddedir.

Diğer Tedavilerimiz

 • Gömülü 20 Yaş Diş Çekimi
 • Endodonti (Kanal Tedavisi)
 • Diş Beyazlatma
 • Porselen Laminate Veneer
 • Composite Laminate Veneer
 • Kompozit Dolgu
 • Porselen Dolgu
 • Amalgam Dolgu
 • Teleskop Kron
 • Total Protezler (Tam Dişsiz Ağızlar için)
 • Ortodonti (Diş ve Çene bozuklukları Tedavileri)
 • Pedodonti (Çocuk Dişleri Tedavisi)
 • Sürgülü Protez (sürgülü,çit,çitli.hassas tutuculu protezler)
 • Köprü Diş Protezi
 • All on Four İmplant Tedavisi

Randevu Formu
  Bu web sitesi Sağlık Bakanlığı 15/2/2008 tarih ve 26788 numaralı yönetmeliği 29. maddesine göre bilgilendirme amaçlı tanıtım ve ilan kapsamında hazırlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler, kişileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, hiç bir şekilde hastalıkların tanı veya tedavisinde kullanılamazlar. Bu site reklam, tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımamaktadır. Sitedeki her bilgiyi ya da sağlık sorunlarını ziyaretçiler mutlaka doktora danışmalıdırlar.